Bedrijfsvaccinatie

Bedrijfsadvies

Mensen kunnen om verschillende redenen tijdens hun werk in aanraking komen met infectieziekten waartegen ze door vaccinatie beschermd kunnen worden. Dit kan zijn vanwege werk in Nederland dat gezondheids-risico met zich meebrengt, maar ook vanwege werkzaamheden in het buitenland waar bepaalde infectieziekten veel voorkomen.

De Nederlandse wet verplicht u te verzorgen dat uw werknemers gezonde en veilige arbeidsomstandigheden hebben. Per 2013 is dit verder aangescherpt.

Zo gaat de Inspectie SZW strenger controleren. En uw verplichtingen zijn uitgebreid van enkel de werkvloer van uw bedrijfslocaties, naar alle locaties waar uw werknemers arbeid verrichten, tot en met thuiswerk aan toe.

Vaccinatiepunt geeft bedrijven de gelegenheid de bescherming van personeelsleden efficiënt te organiseren. Deze bescherming kan zowel voor individuele werknemers tijdens de reguliere spreekuren in de vaccinatiepunten verzorgd worden, als voor groepen werknemers op de bedrijfslocatie plaatsvinden. Bij vaccinatiezorg voor bedrijven / instellingen, draagt Vaccinatiepunt zorg voor het hele pakket en ontzorgt op deze manier de afdeling P&O of de arbodienst van de klant. Voor meer informatie over projectvaccinatie kunt u telefonisch contact opnemen met Vaccinatiepunt 0900-8222462 of door een e-mail te sturen aan info@vaccinatiepunt.nl.

Bedrijfsvaccinatiezorg

Een onderdeel van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, is de veiligheid inzake besmettelijke ziekten. De wet verplicht u om actie te hebben genomen tegen infectierisico’s in het werk. U dient zowel preventieve maatregelen te hebben getroffen, als een adequate respons te hebben voorbereid voor het geval dat er ondanks preventie toch een mogelijke besmetting is ontstaan.

Omdat vaccinaties een belangrijk onderdeel vormen van deze veiligheid, wordt deze infectierisico -beheersing vaak bedrijfsvaccinatie zorg genoemd.

In de provincie Noord-Holland is Vaccinatiepunt BV een van de belangrijkste leveranciers van deze vaccinatiezorg. Aan bedrijven en individuen. Vanwege infectierisico door verblijf in het buitenland of vanwege besmettingsrisico door het werk hier in Nederland.

Vanuit onze eigen vaccinatiepunten verspreid over Nederland, leveren de vaccinatiepunt –verpleegkundigen deze zorg. En komen, bij grotere groepen, desgewenst ook op de bedrijfslocaties.

Abonnement op Prikincident

Medewerkers kunnen bij hun werk ondanks voorzorgsmaatregelen soms toch een prik-, spat-, snij- of bijt-incident oplopen. Dan is er stress: ben ik besmet geraakt ?

Vaccinatiepunt heeft een 24/7 helpdesk ontwikkeld – genaamd Prikincident – waarop grotere bedrijven zich kunnen abonneren. Voor een klein bedrag per werknemer kan zo voor de functiegroepen met een verhoogd risico op zo’n incident geborgd worden dat de juiste acute respons plaatsvindt bij een mogelijk besmettingsincident.
Voor meer informatie, zie www.prikincident.nl.

Afspraak maken

Wacht geen moment en maak direct een afspraak voor uw bedrijfsvaccinatie.

nl_NL