Kwaliteit

Vaccinatiepunt BV is met toewijding en vakmanschap zelfstandig opgebouwd door de grondlegger Sanny Klaver en is ontwikkeld vanuit een bewuste en specifieke visie. De organisatiestijl is vlot, deskundig en autonoom ondernemend. De missie van Vaccinatiepunt is dan ook om de onbetwiste marktleider te worden in Nederland op het gebied van preventieve vaccinatiezorg. Wij streven ernaar om onze klanten de allerbeste en snelste service te bieden, zodat we hen uitstekend kunnen ondersteunen bij het veilig en gezond op reis gaan. Dit samen met een deskundig team van vaccinatieverpleegkundigen, ondersteund door een betrokken en autonoom management.

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid heeft een hoge prioriteit bij Vaccinatiepunt. Daarom zijn kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse werk van alle medewerkers van Vaccinatiepunt. Goede kwaliteitszorg en -ontwikkeling vereisen de bereidheid om steeds optimaal te functioneren. Hierbij speelt de kwaliteitsfunctionaris een centrale rol. Binnen Vaccinatiepunt worden medewerkers gestimuleerd om kansen voor verbetering te identificeren en actief te werken aan het verbeteren van dienstverlening en middelen. Het management staat open voor concrete verbetervoorstellen van medewerkers, klanten en partners.

ISO gecertificeerd

Een belangrijke stap in het kwaliteitsbeleid is ISO certificering. Certificering houdt in dat een externe instantie toetst of de werkprocessen zijn beschreven en ook zo worden uitgevoerd en dat er een cyclus van continue verbetering zichtbaar is. Deze toetsing wordt jaarlijs herhaald. Vaccinatiepunt is sinds 2012 ISO gecertificeerd.

Vaccinatiepunt B.V. is goedgekeurd door DNV GL volgens de volgende kwaliteitsmanagementsysteemnormen: NEN-EN-ISO9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op het uitvoeren van preventieve zorg tegen infectieziekten door:

  • informeren
  • adviseren
  • prescriptie
  • vaccineren

LCR

Vaccinatiepunt is aangesloten bij het LCR. De belangrijkste doelstelling van het LCR is het bevorderen van kwaliteit en uniformiteit binnen de reizigersadvisering. Het LCR formuleert daartoe kwaliteitscriteria voor vaccinatiebureaus en opleidingen, en stelt richtlijnen op voor vaccinaties, malariaprofylaxe en andere beschermende maatregelen. Deze richtlijnen worden verspreid onder artsen en vaccinerende instellingen die bij het LCR zijn aangesloten.

Opmerkingen, suggesties of klachten, Vaccinatiepunt BV hecht veel waarde aan kritisch handelen.

Opmerkingen, suggesties & klachten

Als u ervaring heeft gehad met onze organisatie, als cliënt of als partner, en u heeft opmerkingen, suggesties of klachten, dan horen wij dat uiteraard graag. Wij zullen hier serieus en zorgvuldig op reageren.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

Indien u gebruikmaakt van de dienstverlening van Vaccinatiepunt en niet tevreden bent, streven wij ernaar om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Mocht u zich om welke reden dan ook niet goed of niet prettig behandeld voelen, is er iets misgegaan bij de behandeling dan kunt altijd contact opnemen met ons.
Wij vinden dit zeer vervelend en willen dit graag verhelpen.

1. Er samen uit komen

In eerst instantie kunt u uw onvrede direct bespreken met de dienstverlener (stuur een e-mail naar info@vaccinatiepunt.nl) Samen zoeken we met u naar een oplossing. Wij streven ernaar om dit altijd samen met u op te lossen.

2. Klacht

Indien u niet de klacht met ons wilt bespreken, kunt u terecht bij Erisietsmisgegaan.nl. Deze onafhankelijke instantie kan u helpen om uw ontevredenheid weg te nemen. Erisietsmisgegaan.nl voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wat kan Erisietsmisgegaan.nl voor u doen? Ze bemiddelen bij ontevredenheid of een klacht over de dienstverlening, zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Hoe kunt u uw klacht kenbaar maken? U kunt hiervoor de website erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/ gebruiken.

3. Geschillencommissie

Als bemiddeling niet heeft geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. U kunt het geschil in dat geval binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de bij ons aangesloten Geschillencommissie. De geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl is erkend door het CIBG onder registratienummer CIBG / EGi 27349.2 De uitspraak van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend. Hoe kunt u uw geschil kenbaar maken? Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van https://erisietsmisgegaan.nl/

nl_NL