FSME Vaccinatie (Früh Sommer Meningo Encephalitis)

FSME is een virusinfectie van de hersenen. De ziekte wordt verspreid door teken. Vrijwel overal ter wereld zijn teken te vinden maar ze zijn lang niet allemaal geïnfecteerd met FSME. In Centraal- en Oost-Europese landen, de Balkan, Finland, Zweden, Denemarken, oostelijk Frankrijk, Oostenrijk en zuidelijk Duitsland leven met FSME besmette teken. In Nederland komt het virus niet voor.

Teken leven in natuurgebieden. De spinachtige diertjes houden zich schuil in hoge grashalmen of laag struikgewas. Zodra een mens of dier voorbij komt, bijten ze zich vast in diens huid. Teken kunnen besmet zijn met virussen, waaronder FSME. Mensen raken besmet door de beet van een geïnfecteerde teek. De meeste besmettingen gebeuren in de zomer of de vroege herfst, wanneer de teken het talrijkst zijn.

In de meeste gevallen verloopt FSME zonder ernstige verschijnselen. De patiënt kan zich grieperig voelen. Soms gaat deze ‘griep’ echter na een aanvankelijke verbetering over in een ernstige infectie van de hersenen met hersenvliesontsteking. Hierbij kunnen koorts, hoofdpijn, nekstijfheid en braken optreden. Na zo’n ernstige infectie kunnen allerlei neurologische restverschijnselen overblijven.

Draag om besmetting te voorkomen in natuurgebieden kleding die het lichaam bedekt. Het gebruik van insect-repellents, op basis van DEET is nuttig voor de bescherming tegen tekenbeten; het produkt kan op de huid aangebracht worden of op de kleding. De werkingsduur is beperkt (enkele uren). Controleer na thuiskomst uw lichaam op de aanwezigheid van teken. De diertjes hebben een voorkeur voor een donkere, warme plek zoals de knieholte, lies of oksel. Als u toch gebeten bent: een teek hecht zich aan het lichaam, maar is wel te verwijderen. Doe dat zo snel en zorgvuldig mogelijk. Hoe langer de teek op het lichaam zit, hoe groter de kans op FSME besmetting. Pak de teek tussen duim en wijsvinger of met een fijn, puntig pincet achter de kop en trek hem recht omhoog. Gebruik vooral geen alcohol of een brandende sigaret bij het verwijderen.

Vaccinatie FSME

Bescherming dmv vaccinatie is mogelijk en wordt in sommige gevallen aanbevolen. Het betreft hier een serie van drie vaccinaties, op 0-1-6/12 maanden, u bent dan ten minste drie jaar beschermd.

Afspraak maken

nl_NL